Reklamační řád

Záruční podmínky

marpoint.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
·  neodborným použitím
·  mechanickým poškozením nebo opotřebením
·  živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
·  jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Místo uplatnění reklamace 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace kancelář marpoint.cz, Na Radosti 119/10, 15521 Praha 5 - Zličín. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Balíček jasně označte slovem Reklamace.

Způsob uplatnění reklamace 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
·  doklad o nákup zboží (faktura)
·  popis závady nebo důvod zaslání zboží

Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván aby e-mailem zaslal číslo bankovního účtu, kam mu budou převedeny finanční prostředky.